Nguyên tắc xuất ảnh động có đuôi gif

Tháng Mười Một 10, 2010 1 Bình luận

Để xuất ra một file ảnh có đuôi là gif từ Mathematica thì chắc hẳn các bạn nghĩ ngay đến hàm Export[“file.ext”,expr] và chỉ việc thay đuôi file là gif. Có thể lấy một ví dụ như sau:

Export[“d:/plot-tan.gif”,Plot[Tan[x],{x,-2Pi,2Pi}]]

Kết quả sẽ nhận được là:

Bây giờ bạn có ý tưởng muốn xuất ra một cái ảnh gif nhưng nó phải “động đậy” được thì mới sinh động, bạn lại nghĩ ngay đến hàm Animate, rồi lồng cái hàm này vào hàm Export thì sẽ cho ra một ảnh động rất bắt mắt, ví dụ như:

Export[“d:/plot-tan1.gif”, Animate[Plot[Sin[a x]+Sin[b x], {x,0,10}, PlotRange->2], {a,1,5}, {b,1,5}, AnimationRunning->False]]

Nhưng kết quả sẽ khiến bạn thất vọng bởi vì kết quả cũng chỉ là một ảnh tĩnh cứng nhắc.

Các bạn đừng vội thất vọng, bây giờ tôi sẽ bày cho các bạn một thủ thuật nhỏ để làm nên các ảnh gif động bắt mắt chỉ một một nguyên tắc cơ bản: Xem chi tiết…

Advertisements
Chuyên mục:Mastering mathematica

Vẽ đồ thị động với lệnh Manipulate

Tháng Mười Một 5, 2010 Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Cho trước các giá trị tj. Vẽ đồ thị hàm e[T_] là một hàm phụ thuộc vào T, tj. Đưa đồ thị này vào một khung, trong khung đó có mình có thể thay đổi các giá trị của tj, lưu ý là t phải nhận giá trị thực, còn j thì nhận giá trị nguyên.

Tham khảo:

Chuyên mục:Lệnh cơ bản

Tam giác Pascal

Tháng Mười Một 5, 2010 2 comments

1/ Định nghĩa hàm pascalTriangleRow[n_] cho ra dòng thứ n của tam giác Pascal, sử dụng hàm này để viết một một hàm khác pascalTriangle[n_] để in ra n dòng đầu tiên của tam giác Pascal theo form tam giác.
2/ Tìm ước chung lớn nhất của dòng thứ n trong tam giác Pascal, không tính dòng đầu tiên. Làm những công việc sau đây:
a. Định nghĩa hàm pascal(n) cho ra các thành phần của dòng thứ n trừ đi phần tử 1.
b. Định nghĩa hàm gcd(n) cho ra ước chung lớn nhất của các thành phần trong pascal(n).
c. Kiểm tra tính chất: nếu p là một số nguyên tố thì gcd(p) = p.
Hướng dẫn:
Một số hàm được xây dựng sẵn trong Mathematica, xem chi tiết ở thẻ Help:
– Hàm Binomial: tính nhị thức
– Hàm GCD: cho giá trị ước chung lớn nhất
– Hàm Prime: cho số nguyên tố

Có thể tham khảo cách làm sau: Xem chi tiết…

Vẽ đồng hồ điện tử


Viết một đoạn code vẽ một cái đồng hồ điện tử lấy giờ theo giờ hệ thống máy tính, kèm thêm chức năng xem ngày tháng.

Có thể tham khảo đoạn code sau đây:

Vày đây là kết quả:


Vẽ đồng hồ treo tường


Viết một đoạn code vẽ một cái đồng hồ treo tường có đủ 3 kim: giây, giờ và phút, trên mặt đồng hộ có chia 12 vạch với số tương ứng, vị trí của 3 kim phải luôn chạy đúng với giờ của hệ thống máy tính.

Có thể tham khảo đoạn code sau:

Và đây là kết quả:

Ghi chú khi vẽ đồ thị điểm

Tháng Hai 18, 2010 2 comments

Viết một đoạn code để khi ta vẽ các đồ thị điểm trên cùng một hệ trục tọa độ thì chúng ta dễ dàng phân biệt chúng.

Ghi chú trên đồ thị


Khi chúng ta vẽ nhiều đồ thị cùng một lúc trên cùng hệ trục tọa độ thì chúng ta cần phải đánh dấu để phân biệt dễ dàng, chúng ta có thể làm được việc này nhờ gói lệnh có sẵn trong Mathematica “Plot Legends Package”.

Ngoài ra còn có thêm một số tính chất nữa giúp người sử dụng “trang trí” thêm cho đồ thị của mình thêm sinh động.

LegendLabel – hiệu chỉnh nhãn cho khung ghi chú
LegendLabelSpace – hiệu chỉnh không gian cho nhãn
LegendBorder – hiệu chỉnh màu sắc, độ dày của khung ghi chú
LegendBorderSpace – hiệu chỉnh không gian của khung
LegendBackground – hiệu chỉnh màu nền
LegendPosition – hiệu chỉnh vị trí của khung ghi chú trên toàn bộ đồ thị
LegendSize – hiệu chỉnh kích thước của khung
LegendShadow – hiệu chỉnh khung ghi chú “nổi” hay “chìm” trên đồ thị